Bàn giao Cao đẳng Sư phạm Hà Nam cho Đại học Sư phạm Hà Nội


Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam sẽ bàn giao Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội quản lý, sử dụng để phát triển thành cơ sở 2 tại tỉnh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đề nghị Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xem xét, tạo điều kiện để tiếp nhận tối đa đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam; duy trì các mã ngành đào tạo sư phạm hiện có của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam để tiếp tục đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở cho tỉnh.

Cán bộ, giảng viên, công nhân viên của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam bày tỏ sự ủng hộ chủ trương của tỉnh và cho rằng đây là việc làm tất yếu phù hợp với xu thế mới của giáo dục và đào tạo.

Cán bộ, giảng viên, công nhân viên của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam cũng bày tỏ nhiều băn khoăn, đặc biệt là vấn đề tiếp nhận con người, tổ chức giáo dục đào tạo.

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có biện pháp đảm bảo ổn định tư tưởng của cán bộ giáo viên cũng như hoạt động giáo dục đào tạo của trường trong và sau quá trình bàn giao; xây dựng đề án hoạt động của cơ sở 2 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cụ thể và có tính khả thi để khai thác tối đa năng lực, thế mạnh của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam; bố trí công việc tương đương trong ngành giáo dục cho những người không được Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tiếp nhận.

Ông Đỗ Việt Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khẳng định quá trình bàn giao sẽ không ảnh hưởng gì đến công tác đào tạo của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam trong năm học 2015-2016.

Trường đã xây dựng đề án hoạt động sau khi tiếp nhận Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam để phát triển thành cơ sở 2. Trong đó, trường sẽ mở trường Phổ thông liên cấp từ Tiểu học đến Trung học phổ thông, mở trường Mầm non thực hành; hệ Cao đẳng đang đào tạo sẽ mở thêm khoa giáo dục trung học cơ sở; bồi dưỡng cấp chứng chỉ cho quản lý mầm non, tiểu học.

Các sinh viên đang học hệ cao đẳng sau tốt nghiệp sẽ được học liên thông lên đại học. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng sẽ có phương án tốt nhất về nhân sự để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam.

Ông Bùi Quang Cẩm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam cho biết chủ trương bàn giao Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phù hợp với chủ trương của tỉnh Hà Nam là thu hút các trường đại học có uy tín về đầu tư cơ sở 2 tại tỉnh nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng dân số cơ học về tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nhất là thương mại và dịch vụ của tỉnh.

Việc bàn giao này còn đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên của tỉnh Hà Nam và các tỉnh phía Nam Đồng bằng Bắc Bộ, tạo điều kiện phát huy năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, giảng viên; đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất hiện có của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đề nghị Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam làm tốt công tác tư tưởng nhằm tạo sự thống nhất cao trong quá trình bàn giao, đồng thời đảm bảo mọi hoạt động của nhà trường vẫn duy trì bình thường; phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội kiểm kê tài sản, tiến hành các thủ tục bàn giao để công bố thành lập Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cơ sở Hà Nam vào ngày 1/1/2016. liên thông đại học sư phạm hà nội

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam đang đào tạo 25 ngành hệ Cao đẳng và 8 ngành hệ Trung cấp chuyên nghiệp. Những năm qua, việc tuyển sinh chính quy giảm cả về số lượng và chất lượng đầu vào, có ngành không có sinh viên đăng ký theo học, sinh viên sau khi tốt nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng mở rộng và tăng mạnh do nhu cầu bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa và đổi mới giáo dục nên nhà trường gặp rất nhiều khó khăn./.

liên thông đại học sư phạm hà nội

Nguồn: 
vietnamplus.vn

Quý Phụ huynh và sinh viên đăng ký tư vấn chọn ngành, chọn trường phù hợp vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Số 20 Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 04 377 57420 | Hotline: 091 55 00 256

Email: tuyensinh@aum.edu.vn